2015 m. sausio 20 d. Valstybinė mokesčių inspekcija išleido išaiškinimą, kaip turi būti deklaruojamas už 2011 metais nacionalizuotas „Snoro“ akcijas patirtas nuostolis. Išaiškinime teigiama, kad nacionalizuotų akcijų kaina buvo nustatyta 2014 metais, todėl 0 Lt siekiančias akcijų pardavimo „pajamas“ bei akcijų savikainą reiktų traukti į 2014 metų deklaraciją. Tiems, kurie per metus uždirbo daugiau kaip 10 tūkst. litų, tai sumažintų mokėtiną pajamų mokestį. Apie neužregistruotos akcijų emisijos lėšų deklaravimą išaiškinime nekalbama.

Įmonių, darbo ir mokesčių teisė