2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Civilinio kodekso pataisos dėl juridinių asmenų likvidavimo Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva. Šios pataisos supaprastins neveikiančių juridinių asmenų likvidavimą atsisakant teisminių procedūrų ir užtikrins Juridinių asmenų registre kaupiamų duomenų teisingumą ir patikimumą.

Likvidavimo procedūros taikomos, kai juridinio asmens duomenys neatnaujinami Juridinių asmenų registre penkerius metus; negalima rasti valdymo organų narių juridinio asmens buveinėje ir jų adresais, nurodytais Juridinių asmenų registre, ilgiau negu šešis mėnesius; taip pat kai negalima priimti valdymo organų sprendimų ilgiau negu šešis mėnesius ir kai juridinio asmens finansinės atskaitomybės dokumentai nepateikiami Juridinių asmenų registro tvarkytojui nustatytą laikotarpį (vienerius metų, skaičiuojant nuo laikotarpio, kada šie dokumentai turi būti pateikti Juridinių asmenų registrui, pabaigos). Dėl tos priežasties atkreipkite dėmesį, ar tinkamai bei laiku teikiate duomenis Juridinių asmenų registrui.

Be to, nustatytas papildomas akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių likvidavimo Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva pagrindas – mažesnis šių bendrovių įstatinis kapitalas už įstatymuose nustatytą minimalų įstatinio kapitalo dydį. Primename, jog akcinių bendrovių minimalus įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 40 000 eurų, uždarųjų akcinių bendrovių – 2 500 eurų.

Įmonių, darbo ir mokesčių teisė