Nuo 2015 m. gruodžio 1 d. atleidžiant darbuotoją iš darbo kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas bus išmokama ne daugiau kaip už trejus metus. Tai numato 2012 m. gruodžio 1 d. įsigalioję Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimai.

Pabrėžtina, jog darbuotojai, iki 2012 m. gruodžio 1 d. turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2015 m. gruodžio 1 d., kadangi  nutraukiant darbo sutartį iki 2015 m. gruodžio 1 d., piniginė kompensacija turi būti išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas.

Įmonių, darbo ir mokesčių teisė