Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2015 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1-38 pakeitė Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašą.

Vadovaujantis pakeitimu, nuo 8 iki 5 darbo dienų sutrumpėjo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties projekto parengimo terminas. Maksimalus vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų terminas (ne buitiniams vartotojams) sutrumpintas nuo 60 iki 50 dienų, kai prijungimo paslaugos išlaidos (pagal projekte nurodytą sąmatinę vertę) neviršija 25 000 eurų be PVM ir yra parinktas metinis rangovas prijungimo darbams atlikti. Viešąjį pirkimą laimėjusiam rangovui šis terminas sutrumpintas nuo 90 iki 60 dienų, kai prijungimo paslaugos išlaidos (pagal projekte nurodytą sąmatinę vertę) viršija 25 000 eurų be PVM, bet neviršija 44 000 eurų be PVM.

 Pakeitimas įsigaliojo nuo 2015-02-12.

Statyba ir projektavimas