Reglamentuota NŽT sutikimų atnaujinti (modernizuoti) pastatus, atlikti pastatų remontą valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo tvarka

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) direktorius 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1P-53-(1.3.) patvirtino Sutikimų atnaujinti (modernizuoti) pastatus, atlikti pastatų remontą valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisykles. Jose reglamentuota Nacionalinės žemės tarnybos sutikimų:

  • atnaujinti (modernizuoti) pastatus;
  • atlikti pastatų remontą valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;
  • laikinai naudotis valstybine žeme statybvietei įrengti ir aptverti pastato atnaujinimo (modernizavimo), pastato remonto atlikimo metu išdavimo atvejai, tvarka ir sutikimų galiojimo terminai.

Direktoriaus įsakymas įsigaliojo nuo 2015-02-18.

Statyba ir projektavimas