Sušvelninti darbo stažo reikalavimai neypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovui

STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 2015 m. vasario 6 d. pakeitimu, sušvelninti darbo stažo reikalavimai neypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovui. Nuo šiol į reikalaujamą darbo stažą bus įskaičiuojamas laikas dirbant institucijose ir tarnybose, jei pagal užimamas pareigas tiesiogiai dalyvauta:

  • išduodant prisijungimo sąlygas, specialiuosius architektūros, paveldosaugos ar saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, statybą leidžiančius dokumentus;
  • surašant statybos užbaigimo aktus, tvirtinant deklaracijas apie statybos užbaigimą;
  • vykdant projektavimo ir statybos priežiūrą ir kontrolę;
  • rengiant normatyvinius statybos techninius ar normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus;
  • rengiant architektus ar statybos inžinierius studijų ir mokslo įstaigoje (turint mokslo laipsnį ar pedagoginį vardą);
  • statybos projektų vadyboje.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2015-02-18.

Statyba ir projektavimas