Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2015 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 1 – 64 pakeitė Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

Vadovaujantis pakeistu Aprašu, jo reikalavimai  taikomi ir vartotojams bei elektros energiją gaminantiems vartotojams. Apraše pateikiama šiems vartotojams taikoma prijungimo prie elektros tinklų įmokos nustatymo tvarka.

Pakeitimu palengvinamas prisijungimas prie operatoriaus elektros tinklų gamintojams, ketinantiems plėtoti ne didesnės kaip 10 kW įrengtosios galios elektros energijos gamybos pajėgumus ir juose gaminti elektros energiją tik savo reikmėms bei ūkio poreikiams, nepateikiant elektros energijos į elektros tinklus.

Paminėtiems gamintojams nebebus taikomas reikalavimas gauti išankstines prijungimo sąlygas, nustatančias rekomenduotinus elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir plėtros reikalavimus.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2015-03-13

Statyba ir projektavimas