Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. D1-220 pakeitė Architektų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų galiojimo panaikinimo, teisės pripažinimo ir tai įrodančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašą.

Vadovaujantis pakeitimu, pretendentas, siekiantis įgyti teisę eiti saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo vadovų pareigas, neprivalės turėti profesinių žinių įvertinimo patvirtinimo pažymos, kaip buvo numatyta iki pakeitimo.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2015-03-17

Statyba ir projektavimas