Pakeistas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 258 pakeitė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų (toliau – infrastruktūros objektai) išpirkimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas). Aprašas papildytas nuostatomis, numatančiomis infrastruktūros išpirkimo tikslą, infrastruktūros tinkamumo ir reikalingumo kriterijus, kuriais vadovaujantis bus nustatomas infrastruktūros objekto reikalingumas ir tinkamumas viešajam geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimui. Pakeistame Apraše numatyta detali kreipimosi dėl infrastruktūros objektų išpirkimo procedūra, reikalingi pateikti dokumentai ir terminai.

Į Aprašą įtraukta nauja nuostata, numatanti, kad jeigu išperkamų geriamojo vandens tiekimo arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos lėšos buvo įtrauktos į gyvenamosios ar kitos paskirties patalpų kainą, vertinamos tik tiesiogiai su infrastruktūra susijusios gyvenamosios ar kitos paskirties patalpos ir šia suma sumažinama išperkamų geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų kaina, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų. Aprašas papildytas trišalės sutarties sąlygomis.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2015-03-18.

Statyba ir projektavimas