Numatoma griežtesnė gamybinės ir ūkinės veiklos sustabdymo sąlygų įvykdymo priežiūra

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 1V-44 pakeisti statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitai.

Klausimynas papildytas klausimu dėl STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ ir statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto projekte numatyto gamybinės ir ūkinės veiklos sustabdymo sąlygų įvykdymo. Atsižvelgiant į pakeitimą, ūkio subjektai turėtų skirti didesnį dėmesį projekte numatytų gamybinės ir ūkinės veiklos sustabdymo sąlygų vykdymui.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2015-03-25

Statyba ir projektavimas