Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1- 234 pakeitė STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ (toliau – STR).

Vadovaujantis STR pakeitimu, pagal sprogimo ir gaisro pavojų Asg ir Bsg kategorijoms priskiriamose patalpose uždraustas šildymas dujomis ir elektra.

Atsižvelgiant į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento patvirtintas ir nuo 2014 m. gegužės 1 d. įsigaliojusias „Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisykles“, „Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles“ ir „Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisykles“, iš STR išbrauktos su gaisrinės saugos reikalavimais susijusios nuostatos.

STR taip pat papildytas paaiškinančia nuostata, kad Šildymo ir vėdinimo sistemų elektros įranga, skirta veikti potencialiai sprogioje aplinkoje, turi būti parenkama pagal Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2015-03-27.

Statyba ir projektavimas