Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2004 m. spalio 4 d. įsakymu patvirtino nuostatą, kad atliekant bendrą ribą turinčių kitos paskirties žemės sklypų perdalijimą, žemės sklypai, patenkantys į pramoninių parkų, laisvųjų ekonominių zonų ar Lietuvos Respublikos valstybinių jūrų uostų teritorijas, pertvarkomi nerengiant žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto, jeigu šių žemės sklypų dalys yra neracionalaus dydžio ir ne didesnės kaip 1,0 ha. Iki pakeitimo paminėtų sklypų dydis turėjo būti ne didesnis nei 0,04 ha.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2015-04-04.

Statyba ir projektavimas