Patvirtintos naujos garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės

Lietuvos Respublikos Energetikos ministras 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu patvirtino Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisykles (toliau – Taisyklės). Taisyklės aktualios visiems ūkio subjektams, vykdantiems vandens šildymo katilų įrengimą ir eksploatavimą. Naujosios taisyklės pakeitė iki šiol galiojusias Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu patvirtintas analogiškas taisykles.

Pažymėtina, kad pasikeitė ne tik taisykles tvirtinanti institucija, bet ir atskiros taisyklių nuostatos, susijusios su taisyklių taikymo sritimi, naudojamomis sąvokomis, katilų klasifikacija, taikomais standartais, katilų įrengimo ir kontrolės reikalavimais, katilų priežiūra, registravimu ir techninės būklės tikrinimu.

Taisyklės įsigaliojo nuo 2015-04-11.

Statyba ir projektavimas