Pirmą kartą reglamentuotas geoterminių gręžinių projektavimas, įrengimas ir likvidavimas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-273 patvirtino Geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo ir likvidavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), kuriuo nustatyta šių gręžinių projektavimo, įrengimo, naudojimo ir likvidavimo tvarka. Aprašas numato, kad geoterminius gręžinius fiziniams ir juridiniams asmenims leidžiama gręžti tik pagal kvalifikuotų specialistų parengtus projektus.

Apraše numatyta geoterminių gręžinių projektavimo, projektų derinimo tvarka, bendrieji techniniai – aplinkosauginiai, geoterminių gręžinių įrengimo ir naudojimo reikalavimai bei geoterminių gręžinių likvidavimo tvarka.

Iki šiol geoterminių gręžinių ar jų sistemų įrengimo reikalavimai nebuvo reglamentuoti.

Aprašas įsigaliojo nuo 2015-04-11.

Statyba ir projektavimas