Vadovaujantis STR1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ pakeitimu, tais atvejais, kai nekeičiant esminių statinio projekto sprendinių, techninį projektą parengęs projektuotojas atlieka darbo projekto sprendinių keitimus, papildymus ar taisymus, statybos užbaigimo komisijai pakaks pateikti tik darbo projekto brėžinius su žyma „Taip pastatyta“.

Iki pakeitimo įsigaliojimo projektuotojas privalėjo teikti statinio projektą su žymomis „Taip pastatyta“ techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2015-04-17.

Statyba ir projektavimas