Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 m. balandžio 13 d. įsakymu patvirtino žemės naudojimo būdų turinio apraše nurodyto žemės sklypų naudojimo būdo „Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos“ turinį, kad šiuose žemės sklypuose galėtų būti statomos: remonto įmonės ar dirbtuvės, energetikos objektai (pagal Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo nuostatas, pvz., vėjo elektrinės).

Pakeistas ir žemės sklypų naudojimo būdo „Rekreacinės teritorijos“ turinys atsisakant išimties dėl kaimo turizmo pastatų.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2015-04-17.

Statyba ir projektavimas