Regioninių visuomenės sveikatos centrų funkcijas perims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimus, numatančius vietoje dabar veikiančių regioninių visuomenės sveikatos centrų įsteigti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, pakeistos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nuostatos dėl Teritorijų planavimo komisijos sudėties bei Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatos dėl Statybos ar rekonstravimo projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams tikrinančių institucijų. Vadovaujantis paminėtų įstatymų pakeitimais, funkcijas, kurias atlikdavo regioniniai visuomenės sveikatos centrai, įsigaliojus įstatymo pakeitimams vykdys Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.

Įstatymų pakeitimai įsigalios nuo 2016-04-16.

Statyba ir projektavimas