STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ pakeitimu supaprastinti reikalavimai gatvių techninio projekto rengimui

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 13 d. įsakymu pakeistas statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“. Pakeitimu supaprastinti reikalavimai gatvių techninio projekto susisiekimo dalies sudėčiai. Vietoje iki pakeitimo buvusios gatvių techninio projekto privalomos susisiekimo dalies – aiškinamojo rašto, nuo šiol turės būti rengiamas nužymėjimo planas (M 1:500-M 1:1000).

Reglamentas papildytas nuostata, kad tais atvejais, kai keičiant neesminius statinio projekto sprendinius, darbo projekto sprendinių keitimus, papildymus ar taisymus atlieka techninį projektą parengęs projektuotojas, iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios pakeisti techninį projektą neprivaloma, jei to nereikalauja statytojas.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2015-04-17.

Statyba ir projektavimas