Supaprastintos procedūros pastatų modernizavimui valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius 2015 m. balandžio 16 d. įsakymu pakeitė Sutikimų atnaujinti (modernizuoti) pastatus valstybinėje žemėje išdavimo taisykles (toliau – Taisyklės).

Pakeitimu patikslinti Taisyklių taikymo atvejai numatant, kad Taisyklės netaikomos, kai pastatus atnaujinti, modernizuoti planuojama valstybinės žemės sklypuose, perduotose naudotis pagal valstybines žemės nuomos ar panaudos sutartis.

Taisyklės papildytos reikalavimu nurodyti pastato atnaujinimo (modernizavimo) atlikimo terminą prašyme dėl sutikimo išdavimo bei supaprastinti reikalavimai statybvietės planui. Taisyklių pakeitimu nuo 1 m. iki 5 metų pratęstas sutikimo galiojimo terminas. Numatytas konkretus 20 darbo dienų terminas, per kurį turi būti sutvarkyta statybos aikštelė.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2015-04-17.

Statyba ir projektavimas