Lietuvos Aukščiausiame Teisme išnagrinėta byla, kurioje prekių ženklo „EuroBasket“ savininkas FIBA siekė uždrausti atsakovui naudoti domeno vardą „eurobasket.lt“ ir teismas šį ieškinį patenkino.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad domeno vardo įregistravimas gali būti nulemtas tiek teisėtų, tiek neteisėtų interesų. Pastaruoju atveju, kai yra nustatomas trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų pažeidimas (pvz., intelektinės nuosavybės teisių ar teisės į fizinio asmens vardą pažeidimas), principas „kas pirmas, tas laimi“, kuriuo yra grindžiama domenų vardų registracija, negali būti suvokiamas kaip apskritai užkertantis kelią ginčyti tokio domeno vardo tolesnį naudojimą.

Teismas nurodė, kad domenas yra tapatus ieškovui priklausančiam prekių ženklui, yra atsakovo naudojamas tapačioms paslaugoms kaip ir ieškovo prekių ženklas, todėl gali klaidinti vartotoją dėl priklausomybės ir paslaugų tiekėjo identifikavimo, pažeidžia ieškovo teises ir interesus, prieštarauja sąžiningai praktikai bei menkina FIBA reputaciją.

Atsakovas nagrinėjamoje byloje neįrodė savo intereso naudoti ir domeno vardą „eurobasket.lt“, o jį naudodamas galėjo turėti nesąžiningų tikslų: suklaidinęs visuomenę, pritraukti didesnį vartotojų skaičių į savo interneto tinklalapį.

Intelektinė nuosavybė