Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: nemokamas laidų transliavimas internetu gali būti leidžiamas

Europos Sąjungos Teisingumo Teisme buvo nagrinėjama byla, susijusi su interneto svetainėje paskelbtomis nuorodomis, kurias spragtelėję interneto vartotojai galėjo transliuojančios organizacijos svetainėje tiesiogiai žiūrėti ledo ritulio rungtynes, nesumokėję šios organizacijos už šią galimybę reikalaujamos pinigų sumos.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turėjo atsakyti, ar Direktyvos Nr. 2001/29 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo, nuostatas reikia aiškinti taip, kad pagal ją draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriais transliuojančių organizacijų išimtinė teisė išplečiama taip, kad apimtų viešo paskelbimo veiksmus, kuriuos gali sudaryti sporto įvykių tiesioginis transliavimas internetu.

Teismas išaiškino, kad Direktyva nedraudžia tokių nacionalinės teisės aktų su sąlyga, kad tokiu išplėtimu nesumenkinama autorių teisių apsauga.

Intelektinė nuosavybė