Latvijos Respublikos Ministrų Kabinetas patvirtinto 2015–2020 m. intelektinės nuosavybės teisių apsaugos ir užtikrinimo strategiją

2015-2020 m. strategija ketinama pašalinti nacionalinių teisės aktų trūkumus ir netikslumus, siekiant užtikrinti geresnę intelektinės nuosavybės teisių apsaugą ir valdymą, informuoti visuomenę ir verslo subjektus apie intelektinės nuosavybės teisių apsaugos raidą.

Per artimiausius kelerius metus Latvijoje tikimasi tam tikrų esamų intelektinės nuosavybės apsaugą reglamentuojančių įstatymų pakeitimų, kai bus priimamas naujas įstatymas dėl pramoninės nuosavybės apsaugos. Naujų priemonių bus imtasi šiose srityse: piratavimas internete; Latvijos patentų kokybė; elektroninių patentinių paraiškų pateikimas; su intelektinės nuosavybės teisėmis susijusi statistinė informacija bei intelektinės nuosavybės bylų santrauka.

Intelektinė nuosavybė