Pakeista asmenų, pageidaujančių gauti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto kvalifikacijos atestatą, atestavimo tvarka

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. D1-334 pakeitė reglamentą STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“.

Vadovaujantis pakeitimu, asmenų, siekiančių įgyti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikaciją, atestavimą vykdys Statybos produkcijos sertifikavimo centro vadovo paskirti Atestavimo ekspertai. Iki šiol paminėtas atestavimo funkcijas vykdė Aplinkos ministro paskirta Atestavimo komisija.

Pakeitime numatyti atestavimo ekspertui keliami kvalifikaciniai reikalavimai, nuo 2 mėnesių iki 31 darbo dienos sutrumpintas naujo ar pratęsto kvalifikacijos atestato išdavimo terminas.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2015-04-25.

Statyba ir projektavimas