Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizės rangovo ir statinio ekspertizės rangovo atestavimo ir teisės pripažinimo funkcijas vykdys Atestavimo ekspertai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 m. gegužės 06 d. įsakymu Nr. D1-380 pakeitė STR 1.02.07:2012 „Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizės rangovo ir statinio ekspertizės rangovo kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ (toliau – Aprašas).

Vadovaujantis Aprašu, ypatingo statinio projektuotojo teisės pripažinimo, ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizės rangovo ir statinio ekspertizės rangovo atestavimo ir teisės pripažinimo funkcijas nuo šiol vykdys nebe Atestavimo komisija, bet SPSC direktoriaus paskirti fiziniai asmenys – Atestavimo ekspertai, atitinkantys Apraše nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Apraše numatyta, kad Atestavimo ekspertų funkcijas, teises, pareigas bei atsakomybę nustatys SPSC direktoriaus patvirtinti Atestavimo nuostatai.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2015-05-08.

Statyba ir projektavimas