Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktorius 2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V(E)-6 patvirtino Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašą TRA SS 15 (toliau – Aprašas).

Aprašas taikomas siūlių sandarikliams, jų gruntams, tarpikliams ir kitiems statybos produktams, naudojamiems atliekant darbus valstybinės reikšmės keliuose. Taip pat Aprašas gali būti taikomas paminėtiems statyboms produktams, naudojamiems atliekant darbus vietinės reikšmės keliuose (gatvėse), kitose eismo zonose. Apraše išdėstyti reikalavimai medžiagoms ir šių medžiagų sistemai priklausančioms gruntavimo ir užpildymo medžiagoms, naudojamoms užsandarinti ir užpildyti siūles bei plyšius.

Aprašas įsigaliojo nuo 2015-05-21.

Statyba ir projektavimas