Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2015 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 1-122 pakeitė Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisykles (toliau – Taisyklės). Taisyklių reikalavimai yra privalomi elektros energijos gamintojams, perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatoriams, elektros energijos vartotojams, įrengiantiems naujus elektros įrenginius, juos rekonstruojantiems arba kapitališkai remontuojantiems.

Taisyklėse pakeisti mažiausių atstumų nuo srovėlaidžių iki įvairių atvirųjų skirstyklų (pastočių) elementų dydžiai.

Pakeistos taisyklės įsigaliojo nuo 2015-05-22.

Statyba ir projektavimas