Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. D1-443 patvirtino naują Architektų, siekiančių eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo vadovų pareigas, atestavimo ir teisės pripažinimo kainoraštį.

Didžioji dalis kainoraštyje numatytų paslaugų kainų išliko nepakitusios. Daugiau nei per pusę sumažėjo paslaugų, susijusių su teisės pripažinimo dokumento išdavimu, pakeitimu, papildymu, kvalifikacijos tobulinimo įvertinimu kainos.

Ženkliai pabrango pakartotinis prašymo svarstymas perlaikant teisnių žinių egzaminą.

Naujieji įkainiai įsigaliojo nuo 2015-05-28

Statyba ir projektavimas