Numatytas bendruoju atveju su prašymu išduoti statybos užbaigimo aktą pateikiamų dokumentų sąrašas

STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (toliau – Reglamentas) pakeitimu numatytas su prašymu išduoti Statybos užbaigimo aktą (toliau – Prašymas) bendruoju atveju pateikiamų dokumentų sąrašas.

Šiuo metu su Prašymo pateikiamų dokumentų sąrašu yra nurodytas prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizituose, patvirtintuose Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko.

Pažymėtina, kad iki Reglamento įsigaliojimo, statytojas iš karto su Prašymu privalo pateikti Reglamento priede nurodytus statybos užbaigimo dokumentus, tuo tarpu po pakeitimo, šie dokumentai turės būti pateikti iki pirmosios Statybų užbaigimo procedūrų dienos.

Analogiškas reglamentavimas numatytas ir pateikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą. Bendruoju atveju kartu su deklaracija apie statybos užbaigimą pateikiamų dokumentų sąrašas yra analogiškas šiuo metu galiojantiems deklaracijos apie statybos užbaigimą/paskirties pakeitimą rekvizitams, patvirtintiems Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko.

Naujieji Reglamento reikalavimai įsigalios nuo 2016-01-01.

Statyba ir projektavimas