Numatyti šildymo sistemos tvarkymo darbai, kuriems nebereikės rašytinio įgalioto valstybės tarnautojo pritarimo paprastojo remonto aprašui

Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (toliau – Reglamentas) 2015 m. gegužės 18 d. pakeitimu numatyta, kad šildymo sistemos vamzdynų pakeitimo (nekeičiant diametro), šildymo prietaisų pakeitimo (nekeičiant galios), jų vietos pakeitimo toje pačioje patalpoje (nekeičiant šildymo prietaisų galios ir pajungimo schemos) darbai nepriskirtini statinio bendrosios šildymo inžinerinės sistemos pertvarkymui, todėl nuo 2016-01-01 šiems darbams nebereikės rašytinio įgalioto valstybės tarnautojo pritarimo paprastojo remonto aprašui.

Patikslinta, jog keičiant pastato išvaizdą, fasado elementų keitimu laikomi atvejai, kuomet keičiama spalva, matmenys, suskaidymas.

Reglamento pakeitimas įsigalios nuo 2016-01-01.

Statyba ir projektavimas