Numatyti statybų užbaigimo palengvinimai besinaudojantiems informacine sistema „Infostatyba“

Vadovaujantis STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (toliau – Reglamentas) pakeitimu, tuo atveju, jeigu prašymas išduoti statybos užbaigimo aktą (toliau – Prašymas) pateikiamas nuotoliniu būdu, jo pateikėjas IS „Infostatyba“ turės galimybę gauti informaciją apie statybos užbaigimo procedūrų eigą.

Nuotoliniu būdu pateiktas Prašymas bus užregistruojamas automatiškai ir tą pačią dieną apie tai informuojamas jo pateikėjas.

Siekiant pereiti prie elektroninės dokumentacijos tvarkymo, visais atvejais su Prašymu teikiami dokumentai turės būti pateikti el. formatu, įkeliant juos į IS „Infostatyba“ arba pridedant elektroninę laikmeną su dokumentų įrašais.

Reglamento pakeitimu numatyta, kad prašymas patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą (toliau – Deklaracija) tiesiogiai galės būti pateikiamas tik tuo atveju, jei jo pateikėjas neturi galimybės prisijungti prie IS „Infostatyba“ (nesinaudoja el. bankininkystės, el. parašo paslaugomis ar dėl kitų priežasčių).

Pakeitimu numatyta pereiti nuo „popierinio“ Deklaracijos ir statybos užbaigimo akto tvirtinimo prie jo tvirtinimo el. parašais. Numatyta, kad šie aktai bus laikomi galiojančiais užregistravus juos IS „Infostatyba“.

Jeigu prašymas patvirtinti statybos užbaigimo aktą arba Deklaraciją buvo pateikti nuotoliniu būdu, patvirtintą statybos užbaigimo aktą arba Deklaraciją (el. dokumentą) bus galima gauti iš IS „Infostatyba“ nuotoliniu būdu. Prašymą pateikusio asmens pageidavimu patvirtinta Deklaracija jam galės būti siunčimama el. paštu.

Reglamento pakeitimai įsigalios nuo 2016-01-01.

Statyba ir projektavimas