Pakeistasis STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ nustatė aiškesnius statybos užbaigimo procedūrų terminus

Vadovaujantis STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (toliau – Reglamentas) pakeitimu, nustatyti iki šiol buvę neapibrėžti statybos užbaigimo procedūrų terminai.

Nustatyti prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą ir deklaracijos apie statybos užbaigimą patikrinimo ir priėmimo terminai, statybos užbaigimo komisijos subjektų paskyrimo, komisijos darbo pradžios, neatitikčių nustatymo terminai.

Naujosios procedūros pradės galioti nuo 2016-01-01.

Statyba ir projektavimas