STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ numatyta trūkumų ištaisymo procedūra ir terminai

STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (toliau – Reglamentas) pakeitimu apibrėžta trūkumų ištaisymo procedūra teikiant prašymus išduoti statybos užbaigimo aktą arba patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą (toliau – Prašymas). Vadovaujantis Reglamento pakeitimu, paminėti trūkumai turės būti ištaisyti per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie nustatytus trūkumus išsiuntimo dienos, priešingu atveju Prašymas bus nepriimtas ir per 3 darbo dienas nuo šio termino pabaigos dienos kartu su pateiktais dokumentais grąžintas Prašymo pateikėjui. Iki šiol trūkumų ištaisymo procedūra ir terminai Reglamente nebuvo numatyti.

Reglamento pakeitimas įsigalios nuo 2016-01-01.

Statyba ir projektavimas