Ketinama griežčiau kontroliuoti statinio statybos techninio prižiūrėtojo veiklą pastatų atnaujinimo (modernizavimo) projektuose

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymu patvirtino naują Pastato atnaujinimo (modernizavimo) patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) (toliau – Klausimynas) forma. Vadovaujantis nauja Klausimyno redakcija, papildomai bus tikrinama, ar statinio statybos rangovas nustatyta tvarka perdavė subrangovams papildomus statybos darbų žurnalus, kai pildomas ne tik pagrindinis žurnalas. Pažeidimas bus fiksuojamas ir tada, kai statybos darbų žurnalai perduoti ne visiems subrangovams arba perdavimo faktas neužfiksuotas pagrindiniame žurnale. Klausimyne numatytas statinio statybos techninio prižiūrėtojo buvimo statybvietėje periodiškumo tikrinimas, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus (tikrinama pagal įrašus statybos žurnale).

Naujos redakcijos klausimynas įsigaliojo nuo 2015-10-01.

Statyba ir projektavimas