Siekiant specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas suderinti su kitais galiojančiais teisės aktais Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė) 2015 m. rugsėjo 23 d. nutarimu panaikino Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų skyrių „Kurortų apsaugos zonos“. Pažymėtina, kad šiuo metu kurortams būdingi apribojimai nustatomi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, teritorijų planavimo dokumentuose, saugomų teritorijų specialiuosiuose planuose, kituose pakeisto teisės akto skyriuose.

Teisės akto pakeitimas įsigaliojo nuo 2015-09-30

Statyba ir projektavimas