Siekiant griežčiau kontroliuoti statybinę veiklą Kuršių nerijoje, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministras pakeitė statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, numatydamas reikalavimus gauti rašytinį pritarimą supaprastintam statybos projektui, kuomet Kuršių nerijoje statomas I grupės nesudėtingas statinys bei supaprastintam rekonstravimo projektui, rekonstruojant I grupės nesudėtingą statinį.
Analogiškai, kuomet Kuršių nerijoje keičiama statinio išorės išvaizda, numatytas privalomas rašytinis pritarimas kapitalinio ir paprastojo remonto aprašui atliekant nesudėtingo statinio paprastąjį ar kapitalinį remontą.

Naujieji reikalavimai įsigaliojo nuo 2015-09-03.

Statyba ir projektavimas