Atsisakyta perteklinių Lietuvos higienos normos HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“ reikalavimų

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-1074 pakeista ir nauja redakcija išdėstyta Lietuvos higienos norma HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“. Paminėta higienos norma privaloma asmenims, projektuojantiems, statantiems, įrengiantiems, rekonstruojantiems, remontuojantiems, eksploatuojantiems karines teritorijas. Pakeitimu atsisakyta tiesioginės įtakos sveikatai neturinčių reikalavimų (statybos techniniuose reglamentuose nustatytų reikalavimų, karinės teritorijos statinių, patalpų sudėties, patalpų įrengimo, teritorijos, patalpų plotų reglamentavimo). Atsisakyta perteklinių nuorodų į kitų institucijų parengtus ir įgyvendinamus teisės aktus.

Higienos normos pakeitimai įsigalios nuo 2015-11-01.

Statyba ir projektavimas