Supaprastintos sąlygos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių koregavimui ir keitimui

Lietuvos Respublikos Seimas 2015 m. rugsėjo 24 d. priėmė Teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 8 dalies pakeitimus, numatančius galimybę koreguoti ir keisti specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinius. Iki pakeitimo tokias galimybės nebuvo, todėl visais atvejais reikėjo rengti naujus planus. Įsigaliojus pakeitimui, specialiojo teritorijų planavimo dokumentai galės būti keičiami valstybės ar savivaldybės institucijos, priėmusios sprendimą rengti atitinkamą dokumentą, sprendimu, taikant specialiojo teritorijų planavimo procesą ir tą pačią dokumento tvirtinimo procedūrą.
Įstatymo pataisa sudarys galimybes gerokai greičiau pataisyti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius tais atvejais, kai atliekami neesminiai jų pakeitimai.

Įstatymo pakeitimas įsigalios nuo 2015-11-01.

 

Statyba ir projektavimas