Sušvelninti reikalavimai pastatų, įrenginių ar kitų objektų statybai šalia magistralinių naftotiekių ir dujotiekių

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. rugsėjo 2 d. Nr. 940 nutarimu (toliau – Vyriausybės nutarimas) sušvelnino reikalavimus pastatų, įrenginių ar kitų objektų statybai šalia magistralinio dujotiekio ar naftotiekio trasų.
Nuo šiol privalomas priešprojektinių pasiūlymų ir projektinės dokumentacijos suderinimas su magistralinį dujotiekį ar naftotiekį eksploatuojančia įmone (organizacija) bus privalomas, kuomet numatoma pastatus, įrenginius ar kitus objektus statyti 200 metrų ir mažesniu atstumu nuo magistralinio dujotiekio ar naftotiekio trasos, vietoje anksčiau buvusių 350 metrų.
Pakeitimu taip pat panaikintas reikalavimas paminėtą dokumentaciją suderinti su Valstybine darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Atsižvelgdamas į Vyriausybės nutarimą, Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2015 m. rugsėjo 7 d. išleido įsakymą dėl Magistralinių naftotiekių ir produktotiekių apsaugos taisyklių bei Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių pakeitimo.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2015-09-05.

 

Statyba ir projektavimas