2015-06-17 įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Primename, kad nuo 2015-06-17 dienos įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies pakeitimas (žr. 33 straipsnio 1 dalies 3 punktą), papildytas nauju privalomu reikalavimu, kad tiekėjas neturėtų neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.

Dėl naujojo reikalavimo Viešųjų pirkimų tarnyba perkančiosios organizacijoms pirkimo dokumentuose siūlo nustatyti tokią formuluotę: „Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą“.

Reikalaujant pateikti tokį dokumentą: Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip X d. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Tiekėjų dėmesiui:
Atsižvelgiant į tai, kad Valstybės įmonė Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduodamame dokumente, patvirtinančiame jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, šiuo metu neturi galimybių pateikti informacijos apie tai, kad tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (fizinis asmuo), turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą, tiekėjai šiam kriterijui įrodyti pateikia išrašą iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotą pažymą, kurį tiekėjui (juridiniam asmeniui) pateikė jo dalyvis (fizinis asmuo), turintis balsų daugumą dalyvių susirinkime arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą.

Viešieji pirkimai