LR Pirkimų, atliekamų perkančiųjų subjektų, veikiančių vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje, įstatymo projektas skirtas komunalinio sektoriaus perkančiosioms organizacijoms

Įgyvendinant direktyvos 2014/25/ES nuostatas, buvo priimtas sprendimas parengti naują atskirą (subjektų, veikiančių vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje) komunalinio sektoriaus perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų įstatymo projektą.

Susipažinimui pateikime šio įstatymo projektą.

Viešieji pirkimai