Nustatyta viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių PVM sąskaitų faktūrų, sąskaitų faktūrų, kreditinių ir debetinių dokumentų bei avansinių sąskaitų teikimo tvarka naudojantis informacine sistema „E. sąskaita“

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. 654 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų, sąskaitų faktūrų, kreditinių ir debetinių dokumentų bei avansinių sąskaitų teikimo naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis“.

Šiuo nutarimu rekomenduojama perkančiosioms organizacijoms viešojo pirkimo–pardavimo sutartyse nustatyti, kad už prekes, paslaugas ir darbus tiekėjai PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas teiktų elektroniniu būdu, naudodamiesi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita/ (toliau – „E. sąskaita“).

Šio nutarimo nuostatos bus taikomos nuo 2015-10-01 pradėtiems vykdyti viešiesiems pirkimams.

„E. sąskaita“ Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valdoma informacinė sistema, skirta informacinių technologijų priemonėmis parengti, perkančiosioms organizacijoms pateikti ir išsaugoti su viešųjų pirkimų sutarčių vykdymu susijusias sąskaitas už įsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, operatyviai gauti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą.

Tai galioja sutartims, sudarytoms vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu, ir pirkimo sutarčių, sudarytų (nuo 2016 m.) vadovaujantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymu. Artimiausiu metu visos ES / ELPA šalys privalės įsidiegti ir naudoti elektroninių sąskaitų informacines sistemas (angl. e-Invoicing).

Nutarimas įsigalioja nuo 2015-10-01.

Viešieji pirkimai