Patvirtintas prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašas

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sąrašas).

Sąraše siūloma, kad perkant prekių rinkinį, kuriam kaip visumai taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, pirmenybė būtų teikiama bendram rinkinio energijos vartojimo efektyvumui, o ne atskirų, tokį rinkinį sudarančių prekių energijos vartojimo efektyvumui. Taip pat Sąraše pateikiami energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai prekėms (daugiausia elektriniams prietaisams), kurie turi būti nurodomi viešųjų pirkimų dokumentuose pirkimo objekto techninėje specifikacijoje.

Įsakymas įsigaliojo 2015-07-01.

Viešieji pirkimai