Patvirtinti perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai prekėms, paslaugoms ir pastatams

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. priimtas nutarimas Nr. 621 „Dėl perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“ (toliau – Reikalavimai).

Reikalavimai skirti centriniams valstybinio administravimo subjektams, kurie vykdant prekių, paslaugų arba darbų viešuosius pirkimus, pirkimo dokumentuose privalo nurodyti, kad prekės turi būti tik aukščiausio energinio efektyvumo klasės ir efektyvaus energijos vartojimo kriterijaus.

Mažos vertės viešiesiems pirkimams Reikalavimai yra tik rekomendacinio pobūdžio.

Nutarimas įsigaliojo 2015-07-01.

Viešieji pirkimai