Praktiniai patarimai verslui, aiškinant Viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 1 dalies nuostatas

Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta sąlyga draudžianti viešuosiuose pirkimuose dalyvauti tiekėjui, kurio dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už nusikalstamą bankrotą. Jei toks dalyvis, kuris turi balsų daugumą, yra juridinis asmuo arba jei paprastosios balsų daugumos (t.y. 50 proc. + 1 balsas) neturi nei vienas akcininkas, kokią informaciją, apie savo akcininkus tiekėjas turėtų pateikti?

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turėtų pats patvirtinti, jog balsų daugumą turintis dalyvis, yra juridinis asmuo arba, kad paprastosios balsų daugumos neturi nei vienas akcininkas. Turėtų būti laikoma, jog tiekėjai, teikdami duomenis veikė sąžiningai ir pateikė realius bei teisingus duomenis, ir nereikalauti iš tiekėjų kokių nors papildomų dokumentų ar įrodymų. Tačiau, jei perkančioji organizacija įvertina pateiktus duomenis ir suabejoja dėl duomenų teisingumo gali pati kreiptis į kompetentingas institucijas, prašydama iš jų informacijos apie tiekėją (Įstatymo 33 straipsnio 4 dalis).

Kaip turėtų būti taikoma Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta sąlyga draudžianti viešuosiuose pirkimuose dalyvauti tiekėjui, kurio dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už nusikalstamą bankrotą?

Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata taikoma juridinio asmens dalyviui, kuris yra fizinis asmuo ir turi paprastą balsų daugumą (50 proc. + 1 balsas). Ši nuostata taikoma tik fiziniam asmeniui, nes Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 209 straipsnis už nusikalstamą bankrotą numato laisvės atėmimo bausmę, t. y. sankcijos pobūdis lemia, kad ji gali būti pritaikyta tik fiziniam asmeniui. Jeigu nei vienas juridinio asmens dalyvis neturi tokios balsų daugumos arba toks dalyvis yra juridinis asmuo, minėta paraiškos ar pasiūlymo atmetimo sąlyga netaikoma.

Viešieji pirkimai