Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė apibendrintus paaiškinimus dėl atvirkštinio apmokestinimo PVM taikymo statybos darbams

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015-10-20 pateikė apibendrintą paaiškinimą dėl atvirkštinio apmokestinimo PVM taikymo statybos darbams. Kartu su paaiškinimu pateiktas mokesčių mokėtojų suteiktų paslaugų, kurios priskiriamos/nepriskiriamos statybos darbams pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 15 dalį, sąrašas.

Statyba ir projektavimas