Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkas patvirtino naujus pagrindinių statybos dokumentų rekvizitus, kurie bus taikomi nuo 2016 m. sausio 1 d.:

Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą:

Statybos užbaigimo akto:

Prašymo patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą:

Deklaracijos apie statybos užbaigimą/paskirties pakeitimą:

Prašymo išduoti pažymą apie statinio nugriovimą:

Prašymo išduoti leidimą atlikti statinio konservavimo darbus:

Prašymo leisti tęsti sustabdytą statybą:

Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą:

Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą:

Pažymos apie statinio atitiktį esminiams statinio reikalavimams:

Pažymos apie statinio atitiktį projektui:

Prašymo išduoti pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių:

Pranešimo apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą:

Statyba ir projektavimas