Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2016 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-140 pakeitė STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (toliau – Reglamentas).

Vadovaujantis padarytais Reglamento pakeitimais, pastatų atnaujinimo (modernizavimo) atvejais prie prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą nebereikės pridėti Statinio kadastro duomenų bylos.

Pakeitimai įsigaliojo nuo 2016-02-26.

Statyba ir projektavimas