Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2016 m. sausio 15 d. įsakymu pakeitė STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (toliau – Reglamentas).  Reglamento pakeitimais nustatyti nauji reikalavimai elektrinėje laikmenoje pateikiamo projekto formai (rinkmenų skaičiui, dydžiui, išdėstymui), kuomet siekiama gauti statybos leidimą statyti naują ar rekonstruoti statinį.

Taip pat Reglamente padaryti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.

Reglamento pakeitimai įsigaliojo nuo 2016-01-31.

Statyba ir projektavimas