Pakeisti konteinerių aikštelių buitinėms atliekoms laikinai saugoti įrengimo reikalavimai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2016 m. sausio 13 d. įsakymu pakeitė STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“.

Iš reglamento pašalintos nuostatos, numačiusios reikalavimus buitinių atliekų laikino saugojimo konteinerinių aikštelių įrengimui.

Vadovaujantis pakeitimu, reikalavimus buitinių atliekų laikino saugojimo konteinerinių aikštelių įrengimui reglamentuos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. D1-857 „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo.“ (toliau – Reikalavimai).

Lyginant su ankstesnėmis nuostatomis, padaryti šie pagrindiniai pakeitimai:

– atsisakyta nuostatos, kad aikštelė turi būti aptverta ne mažesnio kaip 1,2 m aukščio aptvaru iš trijų pusių,

– aikštelės dydžio ir laikomų konteinerių skaičiaus nustatymo kriterijai pakeisti taip, kad atitiktų atliekų turėtojo komunalinių atliekų surinkimo poreikį,

– atsisakyta reikalavimų, kad aikštelė turi būti įrengta ne arčiau kaip 3 metrai iki sklypo ribos bei kad aikštelės turi būti įrengiamos prie įvažiavimų į sklypą.

Reglamento pasikeitimai įsigalios nuo 2016-04-01.

Statyba ir projektavimas