Patvirtinti energinio naudingumo sertifikavimo pakeitimai, susiję su šilumos nuostolių skaičiavimu

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu pakeitė STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas (toliau – pakeitimas). Energinio naudingumo sertifikavimas“ (toliau – Reglamentas).

Pakeitime nurodytos šilumos nuostolių pataisos koeficientų apskaičiavimo formulės ir sąlygos, kuomet nuostoliai patiriami per šildomų patalpų atitvaras, besiribojančias su nešildomomis patalpomis.

Reglamento pakeitime numatytas paminėtų koeficientų taikymas ir kitiems energinio naudingumo nustatymui reikalingiems skaičiavimams.

Reglamentas papildytas koeficientų vertėmis, taikomomis ilginiams šiluminiams tilteliams, atsižvelgiant į jų padėtį pastate.

Pakeistasis reglamentas įsigaliojo nuo 2016-01-06.

Statyba ir projektavimas